OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti / Ettevõte / Teadusuuringud ja areng / Keemia /

Ülataseme menüü


Keemia

Uute toimeainete väljatöötamine keemilise analüüsi abil.

Keemiaosakond tegeleb projektidega, milles töötatakse välja innovatiivseid toimeaineid. Siia kuuluvad referentsainete ja metaboliitide süntees, samuti nende füüsilis-keemiline iseloomustamine ning ainete ohutuse seisukohalt oluliste andmete kindlaksmääramine.

Spetsialistid tegelevad nende mitmekülgsete ülesannetega sünteesi, aine iseloomustamise ja biofarmaatsia grupis.

Sünteesigrupp vastutab raviminäidiste varustamise eest eelkliiniliste testimiste tarvis ning orgaanilise keemia ja kaasaegsete puhastustehnoloogiate meetodite analüütilise väljatöötamise eest.

Aine iseloomustamise grupp tegeleb innovatiivsete toimeainete teadusliku kirjeldamisega ning koondab tähelepanu aine ainumääratlusele, puhtusele, koostisele ning füüsilis-keemilistele omadustele kasutades kõige moodsamaid analüütilisi tehnoloogiaid.

Biofarmaatsia grupp vastutab bioloogiliste materjalide analüütilise testimise eest innovatiivsete toimeainete toksikoloogilise uurimuste osana.


OTSING