Meta menu

Ülataseme menüü


Tootmine

Tootmine

Kvaliteetse ravimi tootmine

Lähtudes MENARINI Group’i filosoofiast garanteerib BERLIN-CHEMIE kõrgeima kvaliteediga ravimite kaasaegse ja ohutu tootmise.
BERLIN-CHEMIE AS’il on pikk ravimitootmise traditsioon ning ettevõtte kasutuses on kõrgelt motiveeritud suurepärase väljaõppega tootmismeeskond.

Me toodame tahkeid doseeringuvorme (tabletid, kilekattega tabletid, kapslid), vedelikke (lahuseid ja tilku), suposiite, samuti lahuseid, mis on ette nähtud infusiooniks Adlershof’i ja Britz’i tootmisüksustes Berliinis.
Nimetatud tootmisrajatised on täielikult kaasajastatud kõrgeimate tehnoloogiliste standardite järgi ning võimaldavad meil garanteerida kvaliteetsete ravimite tulemusliku viimistlemise.

2000. a paigaldati Adlershof’i tootmisüksusesse uus seade, mis vastab kõrgeimatele standarditele ning mis on ette nähtud infusiooni tarbeks lahuste tootmiseks. 2001. a. paigaldati uus seade suukaudsete vedelike tootmiseks.
2003. a. aprillis avati kaasaegne tootmisüksus 11 tootmisliiniga tablettide, kapslite ja kilekattega tablettide pakendamiseks.
Ühes aastas valmistavad 339 töötajat umbes 270 miljonit ravimi pakendit.
Samuti edastame oma meeskonna eriomast oskusteavet teistele farmaatsiatootjatele. Kui teil on küsimusi, palun võtke meiega ühendust järgmisel numbril:
Tel.: (+49) 030-6707-2651
Faks: (+49) 030-6707-2119


OTSING