OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti / Ettevõte / Tootmine / Kvaliteedikontroll /

Ülataseme menüü


Kvaliteedikontroll

Kvaliteedikontrolli süsteem tagab toote veatu kvaliteedi

BERLIN-CHEMIE on välja töötanud hoolikalt planeeritud ja koheselt rakendatava kvaliteedikontrolli süsteemi.

Ravimitootjana oleme ülimalt teadlikud oma kohusest klientide, patsientide, arstide, farmatseutide ja edasimüüjate ees. Kogu meie personali panuse ja pühendumise peamine kvaliteedialane eesmärk on saavutada parim võimalik kliendirahulolu.

Garanteerime ravimid, millel on:

  • parim toime
  • parim ohutus,
  • parim kvaliteet.

Meie ettevõtte ravimeid toodetakse ja kontrollitakse kooskõlas rahvusvaheliste hea tootmistava eeskirjadega. Kõik tootmise ning protsessi- ja kvaliteedikontrolli üksikasjad dokumenteeritakse.

Uusi tooteid töötatakse välja kooskõlas teadusuuringutele kohalduvate heade tootmis-, kliiniliste ja laboratoorsete tavadega.


OTSING