Vastutus

BERLIN-CHEMIE jaoks on vastutus esmatähtis. Teaduspõhise ravimitootjana on meie eesmärk uudsete toodete arendamise ja tootmise kaudu panustada tervishoidu kõikjal maailmas. Koostöös tervishoiuspetsialistidega saavad patsiendid ligipääsu uuenduslikele ravivõimalustele.

Lisaks peame MENARINI Groupi väärtuspõhimõtetele tuginedes oma kohuseks areneda edaspidi kestlikult ja tulevikku vaatavalt ehk keskkonnateadlikult ning majanduslikult ja sotsiaalselt vastutustundlikult.

Veel teemasid