EFPIA avalikustamiskoodeks

Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsioon (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) usub, et suhtlus farmaatsiatööstuse ja tervishoiutöötajate ning apteekrite vahel avaldab olulist positiivset mõju patsientide ravi kvaliteedile ja ravimite uurimistegevusele. Samal ajal on tervishoiutöötaja ja apteekri sõltumatu otsus, millist ravimit välja kirjutada või soovitada, üks tervishoiusüsteemi alustalasid. EFPIA tunnistab, et suhtlus ravimitööstuse ja tervishoiutöötajate ning apteekrite vahel võib tekitada huvide konflikti. Viimastel aastatel on kõlanud arvamusi, et need suhted peaksid olema läbipaistvamad. Just sel otstarbel on EFPIA ning selle liikmesühendused ja -ettevõtted välja töötanud põhimõtteid ja suuniseid, mis tagaks, et kõnealuses suhtluses valitseks sõltumatus, ausameelsus ja väärikus, nagu patsiendid, valitsused ja muud huvirühmad ootavad.

Laadi alla

Metoodika
Andmete avaldamine ravimifirmade ja tervishoiutöötajate vahelise koostöö kohta
EFPIA aruanne 2023
EFPIA aruanne 2022
EFPIA aruanne 2021

Veel teemasid