Kestlikkus ja sotsiaalne pühendumine

Pühendunud kestlikule arengule

Meie eesmärk on panustada tervishoidu kõikjal maailmas innovaatiliste toodete arendamise ja tootmise kaudu. Ravimitootjana on meil eriti suur vastutus oma toodete eest. Et vältida riske ja tagada erakordne kvaliteet, jälgitakse ja katsetatakse meie tooteid pidevalt. See hõlmab ka meie tänapäevaseid tootmistingimusi. Peame kestliku ja tulevikule suunatud arengu poole püüdlemist oma kohuseks ning seega rakendame oma tegevustes majanduslikku, keskkonnateadlikku ja sotsiaalset vastutust.

Vastutus keskkonna eest

Ravimite tootmisel vastutame ressursside säästmise ja keskkonnamõjude vähendamise eest ning oleme pühendunud sellele, et kogu aeg arvestada oma keskkonna- ja energiamõjuga nii suurel määral kui majanduslikult võimalik.

Näiteks panustame kliimakaitsesse  energia kokkuhoiu meetmete kaudu ja püüdleme selle poole, et tõhustada kasutatavaid tooraineid ja pakkematerjale.

Vastutus oma töötajate eest

Tööohutuse eest vastutab juhatus, kes tagab ettevõttes sellised töötingimused, mis võimaldavad töötada ohutult ja turvalises keskkonnas. Ohtude ja riskide eemaldamise või vähendamisega tegeletakse süstemaatiliselt.

Tagame oma töötajate ja partnerite ohutuse struktuurimeetmete, tehnilise varustuse ning algse ja edasise väljaõppe abil, samuti teeme tihedat koostööd ametiasutustega.

Veel teemasid